นายยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ หรือ "ตื่นตัม"

เมนทอร์ตื่นตัม นักธุรกิจสไตล์เซน มีประสบการณ์ทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยการเป็น คณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจส่วนตัวภาคบริการซึ่งให้คำปรึกษาทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อช่วยพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการให้แก่ SMEs มากกว่า 15 ปี นอกจากนี้ เคยได้รับรางวัล SMEs Startup ในปี 2560 จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ซึ่งมีรายละเอียดการศึกษา ประสบการณ์ดังนี้

Epistemology, Idealism / Applied Buddhism

 • Certificate of completion “Understanding Our Mind” on March 25 to 31, 2011. held by European Institute of Applied Buddhism.

WORK EXPERIENCES

PRESENT

 • Founder & Chief Entrepreneurship - Innovation Officer (CEINO), IP ASIAN COMPANY LIMITED on 2015 – Present

PASTs

 • Managing Director, PMR Daifuku Company Limited on September 2018 – 2023.
 • Founder & Manager, IP Asian Group of Persons (Registered) on August 2011 - 2014.
 • Copyright Officer, Rose Media & Entertainment Company Limited  on  April 2008 – 2010

 

EDUCATIONS

 • Credits Bank & Intellectual Property Internship Class No.17 at the Department of Intellectual Property held  by Faculty of Law, Ramkhamhaeng University.  http://www.law.ru.ac.th
 • Credits Bank in Management held by Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University.

http://www.ba.ru.ac.th/

 • Credits Bank for Psychology for Entrepreneurship & Business Psychology and Business Networking for Entrepreneur. Held by School of Integrated Science, Kasetsart Universit  https://sis.ku.ac.th
 • Bachelor of Business Administration in Innovation Management held by Faculty of Business Administration, Krirk University.  https://ba.krirk.ac.th/about-us/

 

AWARD.

 • SMEs Startup Awards, The Office of Small and Medium Promotion (OSMEP) on 18 September 2017.

 

CERTIFICATES

 • Internship & Training Certificate at Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, given on 14 January 2005.
 • Workshop Training on Mediation Techniques for 2005 at Central Intellectual Property and International Trade Court given on 5 August 2005.
 • New Entrepreneurs Creation by the Center for Business Innovation, School of Business, the National Institute of Development Administration given on 3 August 2008.
 • Training Certificate of Design Patent Organized by Intellectual Property Management Office, Khon Kaen University Given on December 13, 2014.
 • Training Certificate of Petty & Invention Patent Organized by Intellectual Property Management Office, Khon Kaen University Given on December 20, 2014.
 • Training Certificate of Trademark Organized by Intellectual Property Management Office, Khon Kaen University Given on January 16, 2015.
 • Advanced Certificate of Intellectual Property Law Organize by The Thai Bar under The Royal Patronage, Given on 30 June 2019
 • Awakening Leader, NLP TOP COACH CO., LTD. Given on 6 October 2019.
 • The Profession Business Coach, NLP TOP COACH CO., LTD. Given on 3 December 2019.
 • Train the Trainer, Sukitthaitalk Co., Ltd. Given on 19-20 September 2020.
 • Design Thinking, STECO, King Mongkut’s University of Technology Thonburi Given on 19 November 2020.
 • Virtual Meeting Facilitation, Learning Hub Co., Ltd. Given on 26 June 2021.
 • Techniques for submitting the Department of Skill Development for Certify Courses, OKR TRAINING Co., Ltd. Given on 28 June 2021.
 • Leader Communication in Crisis Management,  KNC Training Co., Ltd. Given on 4 August 2021.
 • OKRs Concept and How to Implement and Evaluation,  TESS Training Co., Ltd. Given on 4 August 2021.
 • Innovation Management in Disruptive Environment, STECO, King Mongkut’s University of Technology Thonburi  Given on 2 September 2021.
 • Service Excellence in Digital Era, STECO, King Mongkut’s University of Technology Thonburi  Given on 16 September 2021.
 • Digital Economy: How technology change the business, STECO, King Mongkut’s University of Technology Thonburi on 22,23,29,30 September 2021.
 • Financial Management and Investment for Modern Enterpris, King Mongkut’s University of Technology Thonburi on 16 October 2021.

 

VOLUNTEERING & SOCIETY

 • Committee,   Intellectual Property Promotion Association of Thailand (IPPAT) on April 2012 - April 2013.

 

AUTHER & MENTOR  : E-BOOK & COURSE ONLINE.

 • INNOVATION STRATEGY AND ENTREPRENEURSHIP.

 

Owner IP.

 • International Trademarks No.

Japan Trademark No. 2018-367626

Korean Trademark No. 1441190

China Trademarks No. 57470465, 57480499, 57483418

Hongkong Trademark No. 304592601

Macao Trademark No. N / 142574(724)

Taiwan Trademark No.107051079

Singapore Trademark No. 40201826935X

Indonesia Trademark No. M0020181441190

Malaysia Trademark No. 2018063702

Lao Trademark No. 46327

Bruneian Trademark No.1441190/M

Vietnam Trademark No. 1441190

Cambodian Trademark No. KH/1441190/M

Philippines Trademark No. M11441190

MY PORTFOLIO

การศึกษา วุฒิบัตรต่างๆ

เจ้าของเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ